Blogg

Andra medier utöver bloggen

Utöver själva bloggen, blir bloggares andra medier nästan minst lika viktiga. Att sprida sitt innehåll på både Instagram, Twitter, Snapchat osv. blir allt väsentligare eftersom yrket mycket går ut på att finnas där läsarna finns. Att ha ett aktivt konto på alla dessa medier blir reklam för bloggen, och kan även i sig få ett… Read More Andra medier utöver bloggen